Tuonti Euroopan Unionin alueelta

Orkideoiden tuonti EU:n alueelta on sallittua, kun kyse ei ole luonnosta otetuista orkideoista. EU:n aluetta ovat mm. Madeira, Azorit. Kanarian saaret käsitellään ryhmässä EU:n ulkopuolinen Eurooppa.

Orkideoiden tuonti Euroopan ulkopuolelta

Cites

Tuonnissa on selvitettävä erikseen lajien uhanalaisuutta valvovat CITES-määräykset (Ympäristökeskus) ja kasvitautien torjuntaa koskevat määräykset (Evira).

Tuonti Euroopan ulkopuolelta on luvanvaraista. CITES-lupakäytännöllä valvotaan uhanalaisten lajien kauppaa. Suomen ympäristökeskus myöntää maahan tuleville orkideoille tuontiluvan. Sen on oltava voimassa orkidean saapuessa maahan. On varaudutttava siihe, että luvan saanti saattaa kestää epäselvissä tapauksissa kuukaudenkin. Hakemuslomakkeen saa ympäristökeskukselta. Tuontilupa maksaa 130 euroa (2015). Tuontiluvan lisäksi tarvitaan myös vientilupa, jonka myöntää lähtömaan CITES-viranomainen tai rekisteröity taimitarha.

CITES-rajoitukset eivät koske siemeniä, siitepölyä, pullotaimia eivätkä keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia. Toisen poikkeuksen muodostavat keinotekoisesti lisätyt Cymbidium-, Dendrobium-, Phalaenopsis- ja Vanda-risteymät. Edellytyksenä on, että nämä lajit ovat kukkivia tai jos ne eivät kuki, samoja lajeja on oltava myyntierässä vähintään 20 kappaletta. Lisäksi kasvien kaupallinen alkuperä pitää olla selvästi tunnistettavissa.

Terveystodistus

CITES-luvan lisäksi ja siitä erillään orkideoiden tuonti EU:n alueelle vaatii kasvin lähtömaassa kirjoitetun terveystodistuksen (Phytosanitary sertificate). Myös kaikilta leikkokukilta ja pullotaimilta vaaditaan terveystodistus. Tämä todistus ei saa olla 14 päivää vanhempi maahan tultaessa. Orkideoiden on oltava joko paljasjuurisia tai epäorgaaniseen alustaan istutettuja tai orgaanisella maa-aineksella on oltava oma terveystodistus. Suomeen saavuttaessa tulliin tilataan ELY-keskuksesta tai Ruokavirastosta kasvintarkastaja, joka perii tarkastuksesta vähintään 71 euroa (2019). Yksityishenkilön on lähes mahdotonta saada kasvinterveystodistusta, joten kasveja sen enempää kuin hedelmiä, marjoja ja vihanneksiakaan ei voi käytännössä enää tuoda EU:n ulkopuolelta. Yksi omena on liikaa. Vain banaani, taateli, durio, ananas ja kookos ovat sallittuja.

Merkittävin varotoimia aiheuttava tekijä on palmuripsiäisen leviämisen estäminen.

 

Lisätietoa:

Suomen ympäristökeskus CITES-lupien kautta valvotaan uhanalaisten lajien tuontia. Kasvit. Orkideat.
Ruokavirasto valvoo tuontia kasvitautien ja tuholaisten maahanpääsyn torjumiseksi. Lisätietoja orkideoiden maahantulotarkastuksesta.
Tullin kasvien tuontimääräykset

Suomalaiset kämmekät

Suomessa rauhoitettujen kämmeköiden eli orkideoiden ja niiden osien sekä siementen poimiminen ja kerääminen on kielletty.
Rauhoitetut lajit