Tuonti Euroopan Unionin alueelta

Orkideoiden tuonti tai tilaaminen EU:n alueelta Suomeen on sallittua, kun kyse ei ole luonnosta otetuista orkideoista. EU:n aluetta ovat mm. Madeira, Azorit. Sitävastoin Kanarian saaret sekä Iso-Britannia käsitellään ryhmässä EU:n ulkopuolinen Eurooppa. Kaupalliseen tuontiin tarvitaan EU-lupa.

Orkideoiden tuonti Euroopan ulkopuolelta

Cites

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/2117, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019

Tuonti Euroopan ulkopuolelta on luvanvaraista. CITES-lupakäytännöllä valvotaan uhanalaisten lajien kauppaa. Suomen ympäristökeskus myöntää maahan tuleville orkideoille tuontiluvan. Sen on oltava voimassa orkidean saapuessa maahan. On varaudutttava siihe, että luvan saanti saattaa kestää epäselvissä tapauksissa kuukaudenkin. Hakemuslomakkeen saa ympäristökeskukselta. Tuontilupa maksaa 130 euroa (2015). Tuontiluvan lisäksi tarvitaan myös lähtömaan CITES-viranomaisen tai rekisteröidyn taimitarhan myöntämä vientilupa.

Tuonnissa on selvitettävä erikseen lajien uhanalaisuutta valvovat CITES-määräykset (Ympäristökeskus) ja kasvitautien torjuntaa koskevat määräykset (Ruokavirasto). Lupa tarvitaan lähtökohtaisesti kaikilta eläviltä ja tuoreilta kasveilta ja kasvin osilta.

Luvanvaraisuus ei koske a) siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt);  b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä in vitro-solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa; c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia. Lupaa ei myöskään tarvita muutamille A-ryhmän (luonnosta otettujen) erikseen mainittujen lajien ja sukujen solukkoviljelmille, merkittävimpinä Paphiopedilumit ja Phragmipediumit.

Sukujen Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis ja Vanda keinotekoisesti lisätyt risteymät eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, jos yksilöt voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi eikä niissä näy merkkejä, joita voisi esiintyä luonnosta otetuilla kasveilla. Ei kukkivienkasvien eräkoon on oltava vähintään 20 yksilöä. Poikkeuksiin liittyy tarkentavia määräyksiä.

Kasvinterveystodistus 

CITES-luvan lisäksi ja siitä erillään orkideoiden tuonti EU:n alueelle vaatii kasvin lähtömaassa kirjoitetun kasvinterveystodistuksen (Phytosanitary certificate). Terveystodistusvaatimus on tiukempi kuin CITES-vaatimus. Kaikilta kasveilta, siemeniltä, kasvin osilta, kuten myös leikkokukilta ja pullotaimilta vaaditaan terveystodistus. Tämä todistus ei saa olla 14 päivää vanhempi lähetysvaiheessa. Orkideoiden on oltava joko paljasjuurisia tai epäorgaaniseen alustaan istutettuja tai orgaanisen kasvualustan pitää olla puhdasta turvetta tai kookoskuitu. Kasvualustalla  on oltava oma terveystodistus. Selvitä ennen tuomista tai tilaamista, että saat kasvinterveystodistuksen kasvien mukaan.  Ilmoita erä hyvissä ajoin ennen sen saapumista Ruokavirastoon tuontitarkastuksen tilauslomakkeella.  Tarkastus maksaa vähintään 71 euroa (2020). Käytännössä yksityishenkilön voi olla vaikeaa saada kasvinterveystodistusta matkakohteesta, joten kasveja sen enempää kuin hedelmiä, marjoja ja vihanneksiakaan on hankalaa  tuoda EU:n ulkopuolelta. Verkkokaupoista tilattaessa selvitä etukäteen onko todistus mahdollista saada.  Vain tiettyjä tuoreita hedelmiä on sallittua tuoda ilman kasvinterveystodistusta: banaani, taateli, durio, ananas ja kookos. (Tarkistettu 28.5.2021)

Merkittävin varotoimia aiheuttava tekijä on palmuripsiäisen leviämisen estäminen.

Lisätietoa:

Suomen ympäristökeskus CITES-lupien kautta valvotaan uhanalaisten lajien tuontia. Kasvit. Orkideat.
Ruokavirasto valvoo tuontia kasvitautien ja tuholaisten maahanpääsyn torjumiseksi. Lisätietoja orkideoiden maahantulotarkastuksesta.
Tullin kasvien tuontimääräykset

Ruokaviraston yleisohje kasvien maahantuonnista 

Suomalaiset kämmekät

Suomessa rauhoitettujen kämmeköiden eli orkideoiden ja niiden osien sekä siementen poimiminen ja kerääminen on kielletty.
Rauhoitetut lajit